Nyt sekretariat – nye veje

Sekretariatet bag Babelbyg har fået vokseværk. Vi er flyttet i nye lokaler, har ansat flere medarbejdere og har ændret navn til Projektsekretariatet. Det nye sekretariat har til huse hos LO Aarhus.

Det betyder ligeledes, at vi har fået ny hjemmeside: www.projektsekretariatet.dk Her kan du fremadrettet følge med i de projekter vi arbejder med. Blandt andet vores store projekt “Rummelig imidt“, som har til formål at skabe jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Vi ses på Projektsekretariatets nye hjemmeside.

Tak fordi du fulgte med her på siden :-) rim-video-002

USA 2014 – erfaringsudveksling

Billede

BABEL var i august 2014 i USA for at besøge nogle af de samarbejdspartnere, som har inspireret os til vores mange projekter. Turen bød blandt andet på officielt besøg hos den store fagforening United Brotherhood of Carpenters (UBC), som er førende inden for efteruddannelse i hele Nordamerika.

Derudover besøgte vi også projektafdelingen hos entreprenørvirksomheden Boldt Company. Boldt Company bygger et stort hospital i hjertet af San Francisco. Her diskuterede vi projektering, partnering og projektstyring.

Besøget i august 2014 har lagt fundamentet for et fremtidigt samarbejde mellem UBC og BABEL. Præsidenten fra UBC kommer sammen med sine folk til Danmark i april 2015 for at drøfte det videre samarbejde omkring efteruddannelse.

Læs rapporten her

Pix

Ny rapport af BABEL

BABEL har for Beskæftigelsesrådet i Midtjylland udarbejdet en rapport med fokus på fastholdelse og rekruttering i bygge- og anlægsbranchen.

Jobmulighederne  inden for branchen er rigtig gode i de kommende år, fordi der gennemføres en række store projekter inden for trafik og byggeri. De store byggeprojekter betyder også, at der er risiko for mangel på arbejdskraft til at løse disse opgaver. Undersøgelsen sætter fokus på hvordan organisering af arbejdspladserne samt en række sociale og fagkulturelle faktorer er afgørende for, hvordan folk kommer ind i branchen og hvorfor nogle vælger at forlade den hurtigt igen.

Læs rapporten her.

BABEL i nyt samarbejde

Som en direkte  følge af digitaliseringsprojektet på DNU, har BABEL nu indledt et samarbejde med Danjord. Samarbejdet er et projekt, hvor medarbejdere fra Danjord skal introduceres for digitale løsninger på byggepladsen.

Kontakt gerne BABEL-sekretariatet , hvis I har interesse i at høre mere om jeres muligheder for en digital byggeplads.

Læs også Den digitale byggeplads

En Ipad skal være pakket godt ind, når den er med på en byggeplads

En Ipad skal være pakket godt ind, når den er med på en byggeplads

 

Digitalisering: Engelsk resume samt evaluering.

BABELs digitaliseringsprojekt på DNU er nu afsluttet.

Vi kan kun være yderst tilfredse med resultatet og den omtale projektet har fået i forskellige medier. Udover at selve projektet må regnes for en stor succes, så har vi også fået sat digitalisering af byggepladserne på dagsordenen. Det har været vigtigt for os.

Interessen for den digitale byggeplads er også tilstede i udlandet og vi har derfor oversat et resume af rapporten til engelsk. Oversættelsen får I her sammen med “Den digitale byggeplads” – en evaluering af projektet og en opsummering af dets resultater.

God læselyst!

Digitalization report in English - engelsk resume af digitaliseringsrapporten.

Den digitale byggeplads - en evaluering af projektet og en opsummering af dets resultater.

Ny avis fra BABEL – når IT bidrager på bundlinien

Det er BABELs filosofi, at når byggebranchen udfordres, så er et af de væsentligste bidrag til at sikre dansk konkurrenceevne, hvordan vi udnytter vores teknologiske og uddannelsesmæssige potentiale.

BABELs projekt med at indføre IT på byggepladsen på DNU har været en stor succes. Det står nu klart, at IT på byggepladsen ikke belaster bundlinien – det bidrager! Og det har vi nu udgivet en avis om.

Læs med her og bliv klogere på et fænomen, som i fremtiden vil komme til at fylde mere og mere – IT på byggepladsen.

Forside Overskud

Evaluering af digitaliseringsprojektet på DNU

Så har vi afsluttet vores projekt omkring mulige barrierer i forbindelse med implementeringen af digitalisering på byggepladsen. Projektet har taget udgangspunkt i byggepladsen DNU ved Skejby, Aarhus.

Ved spørgsmål eller anden interesse omhandlende projektet og dets resultater, kontakt Babelsekretariatet på 23 46 46 76 eller info@babelbyg.dk.

Rapporten er udarbejdet af Vest-Arler og støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond.

Læs analysen her

 

P1010640

Udgivet i DNU

OnSite TECH ready for take off

Vi er nu godt igang med det danske efterår, hvilket betyder, at OnSite TECH er klar til at lette. Målet med OnSite TECH projektet er, at skabe fleksible og ubureaukratiske efteruddannelser til glæde for danske firmaer, deres ansatte og hele byggebranchen som helhed. Af samme grund afholdes kurserne på byggepladsen. På denne måde søger vi, at tilbyde efteruddannelse på firmaernes præmisser.

Projektet tager sit udgangspunkt i byggeriet ved Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU), hvor efteruddannelser vil tilbydes alle entrepriser på byggepladsen. Dette sker i et samarbejde mellem BABEL, 3F, Aarhus TECH og DNU. Det finansieres delvist af EU’s Socialfondsmidler som formidles af Kompetence MIDT.

De første kurser er nu planlagt og afholdes primo oktober. Følg med her og hold dig opdateret på projektet eller kontakt projektkoordinator Mikkel Munk-Hartge på mikkel@babelbyg.dk og 28 11 57 35.

 

God jul og godt nytår fra BABEL

Vi slutter året af med et par korte nyheder omkring BABELs aktiviteter i året der gik og året der kommer. Vi har som bekendt i år afsluttet projektet omkring Digital Kvalitetssikring, og netop nu har vi ansøgninger inde til flere projekter.

Først og fremmest søges der igen om EU Socialfondsstøtte hos Kompetence Midt til et årsprojekt omkring oprettelsen af en “byggepladsskole” på DNU-byggeriet ved Skejby Sygehus – projekt OnSite TECH. Her er målsætningen at levere fleksible efteruddannelsesmuligheder for de udførende virksomheder – direkte på byggepladsen, for på den måde at bidrage til et højnet kompetenceniveau i den danske byggebranche.

Derudover søges Bygge og Anlægsbranchens Uddannelsesfond endnu engang om støtte til en fortsættelse og videreudvikling af projektet omkring Digital KS. Her vil vi fokusere på udbredt anvendelse af iPads og 3D-modeller blandt de udførende og afdække flere forhold omkring ibrugttagningen af ny teknologi. Udviklingsprojektet planlægges afviklet i samarbejde med både byggeriet på DNU og byggeriet af Multimediehuset på Aarhus Havn.

Og så takker sekretariatsmedarbejder Karen Sarna Hansen af for denne gang og fortsætter til nye udfordringer i København. Sekretarietets fremtidige bemanding afklares i starten af det nye år.

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!