“Vi bygger det nye Aarhus …sammen”

I dag afholdes en større konference med titlen “Vi bygger det nye Aarhus sammen” i Filmbyen i Aarhus. Konferencen har fokus på at skabe vækst og øget beskæftigelse i de mange store byggeprojekter som i kommende år udføres i Aarhus-området.

BABEL og 3F er selvfølgelig med for at lægge vægt på bl.a. hvilke uddannelsesmuligheder og tværfaglige projekter vi kan stable på benene i samarbejde med de store byggepladser.

Ole Christiansen, formand for Anlægs- og Byggegruppen her i 3F Rymarken deltager som paneldeltager i dagens debatoplæg og efterfølgende diskussion. Beskæftigelsesforvaltningen lægger desuden op til at udarbejde et “handlingskatalog” med udgangspunkt i dagens drøftelser.

Læs mere om konferencen og find programmet her…

Godt fra start på Moesgård…

Så fik vi sat pilotprojektet på Moesgård i gang. Moesgård Museums besøgsrum øverest i skurbyen lagde rammer til første seance i det 8 ugers-forløb vi nu er i gang med.

Særligt den store flotte model at projektet, som Hennings Larsens tegnestue har slået stregerne til, vakte en del interesse. “Hvad er det egentlig vi går og laver fundamentet til mon?”.

Ole Christiansen indledte forløbet med en introduktion til “den lærende arbejdsplads” og bygningsforvalter Svend Erik Sørensen fra Moesgård Museum fortalte kort om projektet og visionerne i det.

BABEL til informationsmøde på DNU

Denne uge havde vi fornøjelsen af at kunne stille op med BABEL på Skejby Sygehus til informationsmødet om Det Nye Universitethospital – DNU, og mødet var velbesøgt at branchefolk med interesse for de kommende udbud.

Det enorme byggeprojekt, der først forventes afsluttet i 2018, vil i høj grad komme til at have digitaliseringen som et centralt element. Således bliver hele udbudsprocessen også gennemført digitalt via EU-supply.

Desuden finder vi det i BABEL meget lovende, at DNU-projektets intentioner omkring arbejdsmiljøindsatsen rummer følgende statements…

  • sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri
  • integreret forskning, uddannelse og klinik
  • attraktivt arbejdsmiljø
  • innovative processer

InSite_LAB projektet på DNU kommer forhåbentlig til at spille en central rolle i ovenstående, med tværfaglig uddannelse og integrerede semesterforløb i samspil mellem byens byggefaglige uddannelsesinstitutioner, samt kompetenceudvikling for de udførende.

Læs mere om hele DNU her…