Odense besøger BABEL og “InSite Moesgård”

På en fantastisk flot solskinsdag havde vi glæden af at byde rådmand Peter Rahbæk Juel og en delegation fra den fynske hovedstad velkommen på Moesgård byggepladsen, som har dannet rammen omkring vores pilotprojekt InSite Moesgård.

Flot ser det ud. Byggeriet er godt på vej på bakken ved Moesgård.

Arrangementet bød på  både en fortælling om det imponerende museumsbyggeri, som skyder hastigt i vejret, samt en introduktion til det afviklede forløb på byggepladsen i efteråret 2011. Derudover engagerede gæsterne sig positivt i en fælles diskussion om muligheder i at satse på at kunne gennemføre uddannelse og efteruddannelse direkte på fremtidens store byggepladser.

Projektchef Bo Stærk (MTH), Formand Ole Christiansen (BABEL/3F), Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Peter Rahbæk Juel og Elsebeth Terkelsen (BABEL) i en kaffepause i solskinnet.

 Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard kiggede også forbi byggepladsen for at hilse på gæsterne fra Fyn og deltog i den afsluttende snak om mulighederne i at få øgede uddannelsesmuligheder ud til virksomhederne.

 Vi håber selvfølgelig på et fremtidigt godt samarbejde med Odense og er glade for, at de har valgt at lade sig inspirere af BABEL-modellen, så vi kan få udbredt initiativerne til flere dele af landet.