BABEL ønsker god sommer til alle!

BIM – som står for Building Information Modeling – er fremtidens helt centrale arbejdsmetode både når det kommer til digitalisering, kommunikation og tværfaglighed, derfor følger vi også udviklingen omkring det tæt i BABEL. Vi ønsker at være med til både at fremme det tværfaglige samarbejde i byggebranchen og styrke digitaliseringen bredt.

Netop nu arbejder vi på at igangsætte en forsøgsfase med brug af 3D-modeller og iPads i selve udførelsen i samarbejde med softwareleverandøren Dalux. Hvilke fordele kan vi høste og hvilke barrierer møder vi i forbindelse med implementeringen af ny teknologi i udførelsesprocessen. Det projekt vil I høre mere om, når vi forhåbentlig har nogle erfaringer at dele med jer.

BABEL har netop sponsoreret BIM Camp 2012, som blev afholdt her i Aarhus på Godsbanen d. 25.-28. juni 2012. I kan læse mere om afviklingen af arrangementet og se billeder fra workshop-dagene på www.bimcamp.blogspot.dk

På campens sidste dag åbnede borgmester Jacob Bundsgaard afslutningskonferencen men en tale om potentialet i at udnytte byens mange aktuelle byggeaktiviteter til øget udvikling og vækst, og vigtigheden af de mange af byens faglige netværk, som involverer sig i arbejdet med at drive innovationen på forskellige områder fremad.

Et af dem er BIM Aarhus netværket, som jævnligt holder erfaringsudvekslende arrangementer for alle interesserede parter i byggebranchen. BABEL er repræsenteret i BIM Aarhus nystiftede bestyrelse og yder en større indsats i arbejdet for foreningens aktiviteter. Desuden sponsorere vi også netværkets næste store arrangement, en konferencedag med internationalt fokus i september måned. Mere om det lige efter sommerferien.