BABEL i nyt samarbejde

Som en direkte  følge af digitaliseringsprojektet på DNU, har BABEL nu indledt et samarbejde med Danjord. Samarbejdet er et projekt, hvor medarbejdere fra Danjord skal introduceres for digitale løsninger på byggepladsen.

Kontakt gerne BABEL-sekretariatet , hvis I har interesse i at høre mere om jeres muligheder for en digital byggeplads.

Læs også Den digitale byggeplads

En Ipad skal være pakket godt ind, når den er med på en byggeplads

En Ipad skal være pakket godt ind, når den er med på en byggeplads

 

Digitalisering: Engelsk resume samt evaluering.

BABELs digitaliseringsprojekt på DNU er nu afsluttet.

Vi kan kun være yderst tilfredse med resultatet og den omtale projektet har fået i forskellige medier. Udover at selve projektet må regnes for en stor succes, så har vi også fået sat digitalisering af byggepladserne på dagsordenen. Det har været vigtigt for os.

Interessen for den digitale byggeplads er også tilstede i udlandet og vi har derfor oversat et resume af rapporten til engelsk. Oversættelsen får I her sammen med “Den digitale byggeplads” – en evaluering af projektet og en opsummering af dets resultater.

God læselyst!

Digitalization report in English - engelsk resume af digitaliseringsrapporten.

Den digitale byggeplads - en evaluering af projektet og en opsummering af dets resultater.