Godt fra start på Moesgård…

Så fik vi sat pilotprojektet på Moesgård i gang. Moesgård Museums besøgsrum øverest i skurbyen lagde rammer til første seance i det 8 ugers-forløb vi nu er i gang med.

Særligt den store flotte model at projektet, som Hennings Larsens tegnestue har slået stregerne til, vakte en del interesse. “Hvad er det egentlig vi går og laver fundamentet til mon?”.

Ole Christiansen indledte forløbet med en introduktion til “den lærende arbejdsplads” og bygningsforvalter Svend Erik Sørensen fra Moesgård Museum fortalte kort om projektet og visionerne i det.

Der er lukket for kommentarer.