Afprøvning med Digital KS sat i gang

Så har vi endelig fået taget hul på hoveddelen af vores projekt med “Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring”.

Vi indledte før påske den kommende afprøvningsfase med AMU kurset “Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg”. Nu skulle samtlige deltagende medarbejdere fra Dan Jord A/S være godt rustet til at kaste sig ud i brugen af smartphones i det daglige arbejde.

Udover de deltagende medarbejdere fra Dan Jord har også MT Højgaards betonsjak på Moesgård byggepladsen igennem en periode testet udstyr og metode i udførelsen.

Vi ser frem til at høre om erfaringerne fra den kommende tid på pladserne.

Der er lukket for kommentarer.