Evaluering af digitaliseringsprojektet på DNU

Så har vi afsluttet vores projekt omkring mulige barrierer i forbindelse med implementeringen af digitalisering på byggepladsen. Projektet har taget udgangspunkt i byggepladsen DNU ved Skejby, Aarhus.

Ved spørgsmål eller anden interesse omhandlende projektet og dets resultater, kontakt Babelsekretariatet på 23 46 46 76 eller info@babelbyg.dk.

Rapporten er udarbejdet af Vest-Arler og støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond.

Læs analysen her

 

P1010640

Udgivet i DNU

2012 skydes i gang med en vinder!

I sidste uge havde vi fornøjelsen af at deltage i afslutningen af det semesterforløb, som Arkitektskolen Aarhus her i efteråret har gennemført som en del af InSite DNU projektet. De studerende har tegnet forskellige forslag til den pavillon, som skal rumme InSite’s aktiviteter og etableres på byggepladsen i Skejby, når byggeriet går rigtig i gang.

Blandt de mange flotte forslag blev der i fredags udnævnt en vinder, som nu skal danne grundlag for det videre studieforløb i samarbejde med studerende fra Ingeniørhøjskolen Aarhus.

Se flere billeder fra konkurrence-afgørelsen her

Om vinderprojektet skriver bedømmelseskomiteen blandt andet:
Forslaget har en afslappet robusthed, der signalerer en bygning i ’arbejde’, som derfor har potentiale til at blive en levende bygning – et laboratorium – hvor brugere har ejerskab til aktiviteter, men hvor også pavillonen i sig selv kan fungere som ”mock up” – med afprøvning af forskellige materialer – og dermed indgå i byggepladsens udvikling, proces og foranderlighed – og med deltagelse af byggepladsens aktører – DNU, Babel, håndværkere, entreprenører og leverandører.”

Se hele kommiteens dommerbetænkning her og læs hele Arkitektskolens nyhedsartikel om konkurrencen.

BABEL til informationsmøde på DNU

Denne uge havde vi fornøjelsen af at kunne stille op med BABEL på Skejby Sygehus til informationsmødet om Det Nye Universitethospital – DNU, og mødet var velbesøgt at branchefolk med interesse for de kommende udbud.

Det enorme byggeprojekt, der først forventes afsluttet i 2018, vil i høj grad komme til at have digitaliseringen som et centralt element. Således bliver hele udbudsprocessen også gennemført digitalt via EU-supply.

Desuden finder vi det i BABEL meget lovende, at DNU-projektets intentioner omkring arbejdsmiljøindsatsen rummer følgende statements…

  • sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri
  • integreret forskning, uddannelse og klinik
  • attraktivt arbejdsmiljø
  • innovative processer

InSite_LAB projektet på DNU kommer forhåbentlig til at spille en central rolle i ovenstående, med tværfaglig uddannelse og integrerede semesterforløb i samspil mellem byens byggefaglige uddannelsesinstitutioner, samt kompetenceudvikling for de udførende.

Læs mere om hele DNU her…