Afprøvning med Digital KS sat i gang

Så har vi endelig fået taget hul på hoveddelen af vores projekt med “Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring”.

Vi indledte før påske den kommende afprøvningsfase med AMU kurset “Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg”. Nu skulle samtlige deltagende medarbejdere fra Dan Jord A/S være godt rustet til at kaste sig ud i brugen af smartphones i det daglige arbejde.

Udover de deltagende medarbejdere fra Dan Jord har også MT Højgaards betonsjak på Moesgård byggepladsen igennem en periode testet udstyr og metode i udførelsen.

Vi ser frem til at høre om erfaringerne fra den kommende tid på pladserne.

Nyt projekt under opstart…

I øjeblikket samler vi op på erfaringer og evalueringer i forbindelse med efterårets forløb på byggepladsen ved Moesgård Museum. I løbet af foråret vil de blive formidlet bl.a. via hjemmesiden her.

Samtidig er vi i gang med opstarten af et nyt projekt som vi kalder ”Medarbejder-administreret Digital Kvalitetssikring”. Hovedformålet med projektet er at udbrede brugen af digitaliserede arbejdsmetoder til udførelse af regelmæssig KS og fotodokumen-tation. De udførende ser fx et potentiale i at udnytte metoderne i højere grad til kontrol og dokumentation af fx elementleverancer. Projektet støttes økonomisk af Byggeriets Uddannelsesfond – BAUF, og forventes afsluttet til sommer.

Generalforsamlingen er afholdt – Tak til de deltagende gæster!

Den 8. december afholdt vi generalforsamling i BABEL.

Den smukke havestue i Moesgårds hovedbygning dannede rammen for en hyggelig eftermiddag med bl.a oplæg fra formanden for Værdibyg initiativet, Christian Lerche, og en efterfølgende interessant diskussion om BABEL og InSite projektets fremtid, og behovet for at få mere tværfaglig interaktion ud i alle branchens grene. 

Generalforsamling i BABEL

Der var enighed om, at potentialerne i netop en placering direkte på byggepladsen, med umiddelbar kontakt til det igangværende arbejde og brede anvendelsemuligheder, synes at være mange.

Forsamlingen bakkede også op om ideen med at etablere en fagligt bredt funderet “tænketank”, som ud over formandskabet kan danne grundlag for BABELs udvikling og fremtidige indsatsområder.

Eftermiddagens materialer og præsentationer kan findes på siden her:
Generalforsamling 2011

BIM er vejen til øget produktivitet og færre fejl … også på byggepladsen!

Dean Reed og Atul Khanzode gæstede i sidste uge både BABEL sekretariatet og byggepladsen ved Moesgård Museum. Vi fik glæde af deres enorme viden og erfaring med brugen af BIM i udførelsesfaserne og hørte imponerende historier om besparelser og fejlminimering, der virkelig var til at tage og føle på.

Hos DPR Construction har alle medarbejderne ret til markant mere efterudannelse og virksomheden har deres helt egne BIM-uddannelsesforløb i flere niveauer, som de nu også udbyder til andre virksomheder. Særligt interessant er det måske, at Dean og Atul annoncerede at de gerne ville væk fra brugen af titlen “BIM-specialist”. En titlen der ellers er i stærk fremgang herhjemme, og som for den danske byggebranche er blevet en del af en vigtig profilering. Men DPRs tanke er at ALLE skal være BIM-specialister. Alle skal simpelthen have grundlæggende viden og kompetencer inden for feltet. Det er vejen frem!

En engageret forsamling lytter til Dean og Atuls erfaringer med BIM i udførelsen
Dean Reed, Lars Knudsen, Bo Stærk, Atul Khanzode og Ole Christiansen på Moesgård byggepladsen

 

Godt fra start på Moesgård…

Så fik vi sat pilotprojektet på Moesgård i gang. Moesgård Museums besøgsrum øverest i skurbyen lagde rammer til første seance i det 8 ugers-forløb vi nu er i gang med.

Særligt den store flotte model at projektet, som Hennings Larsens tegnestue har slået stregerne til, vakte en del interesse. “Hvad er det egentlig vi går og laver fundamentet til mon?”.

Ole Christiansen indledte forløbet med en introduktion til “den lærende arbejdsplads” og bygningsforvalter Svend Erik Sørensen fra Moesgård Museum fortalte kort om projektet og visionerne i det.