Nyt projekt under opstart…

I øjeblikket samler vi op på erfaringer og evalueringer i forbindelse med efterårets forløb på byggepladsen ved Moesgård Museum. I løbet af foråret vil de blive formidlet bl.a. via hjemmesiden her.

Samtidig er vi i gang med opstarten af et nyt projekt som vi kalder ”Medarbejder-administreret Digital Kvalitetssikring”. Hovedformålet med projektet er at udbrede brugen af digitaliserede arbejdsmetoder til udførelse af regelmæssig KS og fotodokumen-tation. De udførende ser fx et potentiale i at udnytte metoderne i højere grad til kontrol og dokumentation af fx elementleverancer. Projektet støttes økonomisk af Byggeriets Uddannelsesfond – BAUF, og forventes afsluttet til sommer.

Der er lukket for kommentarer.