Vision og Mission

Vision
BABEL’s vision er at blive et førende viden- og kompetencecenter og at ruste regionens virksomheder i byggesektoren til at møde udfordringerne ved fremtidens byggeri, så de bliver blandt verdens bedste til at omsætte innovativ byggeviden til værdiskabende og visionært byggeri.

Mission
BABEL ønsker at indtage og fastholde en position som et regionalt omdrejningspunkt for innovativt nyskabende byggeri, kompetenceudvikling og byggefaglig debat, herunder:

- Fremme en holdningsændring og professionalisering af branchen med større tværfaglig forståelse, samarbejde og tillid mellem byggeriets parter.
- Øge branchens udviklings- og eksportmuligheder gennem en løbende udvikling arbejdskraftens kompetencer.
- Formidle den nyeste viden og forskningsresultater indenfor byggeriet.