Organisation

Formandskab

Ole V. Christiansen – 3F, Anlæg- og Byggegruppen (formand)

Annette E. Lauridsen - direktør Aarhus TECH

Steen Høygaard – chefkonsulent Dansk Byggeri