BABEL sponsorer konferencen ”BIM Finland”

Torsdag d. 20. september afholdes en større konferencedag her på Arkitektskolen i Aarhus, hvor der sættes skarpt fokus på den internationale udvikling i brugen af BIM (Building Information Modeling). Finland er i Skandinavien et af de lande, der er længst fremme med at få byggeprocesserne digitaliseret fra start til slut.

Derfor har netværket BIM Aarhus inviteret fire finske oplægsholdere, som hver repræsenterer deres del af byggebranchen – en bygherre, en entreprenør, en arkitekt og en professor. De vil komme omkring mange af de udfordringer, vi også står overfor i Danmark.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interessenter. Tilmelding senest d. 17. september til info@bimaarhus.dk

BABEL ønsker god sommer til alle!

BIM – som står for Building Information Modeling – er fremtidens helt centrale arbejdsmetode både når det kommer til digitalisering, kommunikation og tværfaglighed, derfor følger vi også udviklingen omkring det tæt i BABEL. Vi ønsker at være med til både at fremme det tværfaglige samarbejde i byggebranchen og styrke digitaliseringen bredt.

Netop nu arbejder vi på at igangsætte en forsøgsfase med brug af 3D-modeller og iPads i selve udførelsen i samarbejde med softwareleverandøren Dalux. Hvilke fordele kan vi høste og hvilke barrierer møder vi i forbindelse med implementeringen af ny teknologi i udførelsesprocessen. Det projekt vil I høre mere om, når vi forhåbentlig har nogle erfaringer at dele med jer.

BABEL har netop sponsoreret BIM Camp 2012, som blev afholdt her i Aarhus på Godsbanen d. 25.-28. juni 2012. I kan læse mere om afviklingen af arrangementet og se billeder fra workshop-dagene på www.bimcamp.blogspot.dk

På campens sidste dag åbnede borgmester Jacob Bundsgaard afslutningskonferencen men en tale om potentialet i at udnytte byens mange aktuelle byggeaktiviteter til øget udvikling og vækst, og vigtigheden af de mange af byens faglige netværk, som involverer sig i arbejdet med at drive innovationen på forskellige områder fremad.

Et af dem er BIM Aarhus netværket, som jævnligt holder erfaringsudvekslende arrangementer for alle interesserede parter i byggebranchen. BABEL er repræsenteret i BIM Aarhus nystiftede bestyrelse og yder en større indsats i arbejdet for foreningens aktiviteter. Desuden sponsorere vi også netværkets næste store arrangement, en konferencedag med internationalt fokus i september måned. Mere om det lige efter sommerferien.

Odense besøger BABEL og “InSite Moesgård”

På en fantastisk flot solskinsdag havde vi glæden af at byde rådmand Peter Rahbæk Juel og en delegation fra den fynske hovedstad velkommen på Moesgård byggepladsen, som har dannet rammen omkring vores pilotprojekt InSite Moesgård.

Flot ser det ud. Byggeriet er godt på vej på bakken ved Moesgård.

Arrangementet bød på  både en fortælling om det imponerende museumsbyggeri, som skyder hastigt i vejret, samt en introduktion til det afviklede forløb på byggepladsen i efteråret 2011. Derudover engagerede gæsterne sig positivt i en fælles diskussion om muligheder i at satse på at kunne gennemføre uddannelse og efteruddannelse direkte på fremtidens store byggepladser.

Projektchef Bo Stærk (MTH), Formand Ole Christiansen (BABEL/3F), Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Peter Rahbæk Juel og Elsebeth Terkelsen (BABEL) i en kaffepause i solskinnet.

 Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard kiggede også forbi byggepladsen for at hilse på gæsterne fra Fyn og deltog i den afsluttende snak om mulighederne i at få øgede uddannelsesmuligheder ud til virksomhederne.

 Vi håber selvfølgelig på et fremtidigt godt samarbejde med Odense og er glade for, at de har valgt at lade sig inspirere af BABEL-modellen, så vi kan få udbredt initiativerne til flere dele af landet.

Afprøvning med Digital KS sat i gang

Så har vi endelig fået taget hul på hoveddelen af vores projekt med “Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring”.

Vi indledte før påske den kommende afprøvningsfase med AMU kurset “Kvalitetssikring og dokumentation i bygge og anlæg”. Nu skulle samtlige deltagende medarbejdere fra Dan Jord A/S være godt rustet til at kaste sig ud i brugen af smartphones i det daglige arbejde.

Udover de deltagende medarbejdere fra Dan Jord har også MT Højgaards betonsjak på Moesgård byggepladsen igennem en periode testet udstyr og metode i udførelsen.

Vi ser frem til at høre om erfaringerne fra den kommende tid på pladserne.

Nyt projekt under opstart…

I øjeblikket samler vi op på erfaringer og evalueringer i forbindelse med efterårets forløb på byggepladsen ved Moesgård Museum. I løbet af foråret vil de blive formidlet bl.a. via hjemmesiden her.

Samtidig er vi i gang med opstarten af et nyt projekt som vi kalder ”Medarbejder-administreret Digital Kvalitetssikring”. Hovedformålet med projektet er at udbrede brugen af digitaliserede arbejdsmetoder til udførelse af regelmæssig KS og fotodokumen-tation. De udførende ser fx et potentiale i at udnytte metoderne i højere grad til kontrol og dokumentation af fx elementleverancer. Projektet støttes økonomisk af Byggeriets Uddannelsesfond – BAUF, og forventes afsluttet til sommer.

2012 skydes i gang med en vinder!

I sidste uge havde vi fornøjelsen af at deltage i afslutningen af det semesterforløb, som Arkitektskolen Aarhus her i efteråret har gennemført som en del af InSite DNU projektet. De studerende har tegnet forskellige forslag til den pavillon, som skal rumme InSite’s aktiviteter og etableres på byggepladsen i Skejby, når byggeriet går rigtig i gang.

Blandt de mange flotte forslag blev der i fredags udnævnt en vinder, som nu skal danne grundlag for det videre studieforløb i samarbejde med studerende fra Ingeniørhøjskolen Aarhus.

Se flere billeder fra konkurrence-afgørelsen her

Om vinderprojektet skriver bedømmelseskomiteen blandt andet:
Forslaget har en afslappet robusthed, der signalerer en bygning i ’arbejde’, som derfor har potentiale til at blive en levende bygning – et laboratorium – hvor brugere har ejerskab til aktiviteter, men hvor også pavillonen i sig selv kan fungere som ”mock up” – med afprøvning af forskellige materialer – og dermed indgå i byggepladsens udvikling, proces og foranderlighed – og med deltagelse af byggepladsens aktører – DNU, Babel, håndværkere, entreprenører og leverandører.”

Se hele kommiteens dommerbetænkning her og læs hele Arkitektskolens nyhedsartikel om konkurrencen.

Generalforsamlingen er afholdt – Tak til de deltagende gæster!

Den 8. december afholdt vi generalforsamling i BABEL.

Den smukke havestue i Moesgårds hovedbygning dannede rammen for en hyggelig eftermiddag med bl.a oplæg fra formanden for Værdibyg initiativet, Christian Lerche, og en efterfølgende interessant diskussion om BABEL og InSite projektets fremtid, og behovet for at få mere tværfaglig interaktion ud i alle branchens grene. 

Generalforsamling i BABEL

Der var enighed om, at potentialerne i netop en placering direkte på byggepladsen, med umiddelbar kontakt til det igangværende arbejde og brede anvendelsemuligheder, synes at være mange.

Forsamlingen bakkede også op om ideen med at etablere en fagligt bredt funderet “tænketank”, som ud over formandskabet kan danne grundlag for BABELs udvikling og fremtidige indsatsområder.

Eftermiddagens materialer og præsentationer kan findes på siden her:
Generalforsamling 2011