Digital Kvalitetssikring

Med støtte fra Byggeriets Uddannelser gennemfører vi et forsøgsprojekt med titlen “Medarbejderadministreret Digital Kvalitetssikring”. De deltagende virksomheder i projektet er henholdsvis Dan Jord A/S og MT Højgaard på Moesgård byggepladsen.

Formålet med projektet er at undersøge muligheder ved at udbrede brugen af de tilgængelige dokumentationsværktøjer til de udførende på byggepladserne. Byggearbejderne i projektet undersøger fordele og ulemper ved at anvende digital fotodokumentation i forbindelse med fx kontrol af leverancer, udbedringsarbejder og dokumentation af sikkerhedsproblemer. 

Projektet håber at kunne afdække potentielle besparelser for de udførende virksomheder på fx ekstraarbejde, fejlleverancer og den generelle løbende kvalitetskontrol af arbejdet.

Projektet løber i første halvår af 2012 og koordineres af BABEL sekretariatet.

Kontrollering af element på Moesgård byggepladsen